Administrator

Administrator

Kolejny etap realizacji projektu „Kompetencje cyfrowe POMOSTem dla rynku pracy”

Informujemy, że uczestnicy projektu „Kompetencje cyfrowe POMOSTem dla rynku pracy” z Chełma w najbliższym czasie będą rozpoczynać II i III Etap Diagnozy umiejętności (Zadanie 1). Diagnoza umiejętności składa się z 3 etapów, ale w ramach zadania zostaną przeprowadzone 2 etapy: etap II i etap III. Ponadto osoby z grupy V po zakończonym szkoleniu DigComp – mieli możliwość podejścia do egzaminu ECCC DigComp w każdym z 3 obszarów kompetencji, w których UP realizowali szkolenie. Pozytywne zaliczenie egzaminu skutkować będzie wydaniem UP Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Cyfrowych ECCC DigComp.

Kolejne działania w ramach projektu „Kompetencje cyfrowe POMOSTem dla rynku pracy”

Informujemy, że uczestnikom projektu „Kompetencje cyfrowe POMOSTem dla rynku pracy” z Chełma (grupa 1) i Zamościa (grupa 3) w najbliższym czasie zostanie zapewniona możliwość przystąpienia do walidacji nabytych kompetencji - mają możliwość podejścia do egzaminu ECCC DigComp w każdym z 3 obszarów kompetencji, w których UP realizowali szkolenie. Pozytywne zaliczenie egzaminu skutkować będzie wydaniem UP Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Cyfrowych ECCC DigComp.
Skip to content