Oferta szkoleniowa

Dla rady pedagogicznej, pracowników oświaty oraz uczniów

Skuteczne metody radzenia sobie z problemami emocjonalnymi
i zaburzeniami zachowania wynikającymi z „cyberuzależnień”

Opis szkolenia:

Skuteczne metody radzenia sobie z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania wynikającymi z „cyberuzależnień” obejmują różne strategie, które pomagają osobom dotkniętym nadmiernym korzystaniem z internetu i mediów społecznościowych. Edukacja i świadomość na temat „cyberuzależnień” pomaga rozpoznawać objawy oraz promuje zdrowe nawyki online. Wsparcie społeczne, ze strony rodziny, przyjaciół i społeczności, odgrywa ważną rolę w procesie powrotu do zdrowego funkcjonowania. Edukacja w tym zakresie staje się potrzebą skierowaną do dzieci i młodzieży.

Program szkolenia:

 1. TEST: Czy mam trudności w kontrolowaniu czasu spędzonego w sieci?
 2. sytuacje i zachowania, które mogą świadczyć o uzależnieniu od internetu – praca grupowa
 3. omówienie sposobów radzenia sobie z problemem spędzania nadmiernego  czasu w sieci
 4. zapoznanie z metodami dotyczącymi panowania nad emocjami w sytuacji braku dostępu do sieci i mediów społecznościowych
 1. przemoc i agresja rówieśnicza- nie przechodź obojętnie-reaguj!
 2. formy cyberprzemocy: agresja słowna, upublicznianie upokarzających, przerobionych zdjęć i filmów, ujawnianie tajemnic, wykluczanie z grona „znajomych”
 3. czym jest mowa nienawiści, hejt, konflikt i przestępstwo z nienawiści
 4. praca warsztatowa: potrafię rozpoznać przejawy zachowań negatywnych
 5. reagowanie w momencie zetknięcia się z powyższymi zjawiskami i kształtowanie zdrowych nawyków cyfrowych
 1. „Mów do siebie dobrze, bo rozmawiasz z kimś ważnym”-prawidłowy obraz siebie i jego znaczenie
  w codziennym funkcjonowaniu oraz radzeniu sobie z trudnościami
 2. rozluźnienie, zacieranie granic „Ja” – nie wiem jaki właściwie jestem
 3. wzmacnianie poczucia własnej wartości i samooceny ucznia- praca warsztatowa
 1. komunikacja werbalna oraz niewerbalna i jej znaczenie w prawidłowym funkcjonowaniu społecznym
 2. każdy jest inny – sposoby na skuteczne porozumiewanie się bez względu na pojawiające się różnice w poglądach
 3. sposoby doboru formy wypowiedzi odpowiedniej dla odbiorcy
 4. wybór odpowiedniego kanału komunikacyjnego w zależności od celu komunikacji
 5. zasady zrozumiałej pisowni w komunikacji internetowej
 1. rozpoznawanie emocji na podstawie mimiki i gestów
 2. rozpoznawanie emocji własnych oraz konstruktywne reagowanie na stany emocjonalne innych
 3. ćwiczenie: rozpoznawania emocji, uczuć, myśli i zachowań.
 4. budowanie empatii – praca grupowa
 5. skuteczne radzenie sobie z emocjami jako fundament kreatywności ucznia

Cyberbezpieczeństwo w edukacji

Opis szkolenia:

W środowiskach edukacyjnych, gdzie coraz większa ilość informacji i zasobów jest przechowywana i przetwarzana elektronicznie, cyberbezpieczeństwo staje się kluczowym aspektem. Obejmuje to zapobieganie atakom w zakresie bezpiecznego korzystania z technologii. Dbałość o cyberbezpieczeństwo w edukacji jest niezbędna, aby zapewnić poufność, integralność i dostępność danych edukacyjnych oraz chronić uczniów i pracowników przed zagrożeniami związanymi z cyberprzestępczością.

Program szkolenia:

 1. Tworzenie haseł
 2. Zapamiętywanie haseł
 3. Programy i narzędzia wspomagające
 1. Dobre praktyki
 2. Przykładowe ataki
 3. Weryfikacja i przeciwdziałanie
 1. Udostępnianie informacji
 2. Kreowanie wizerunku w sieci
 3. Korzystanie z aplikacji
 1. Przykłady zagrożeń
 2. Lista dobrych praktyk

Sztuczna inteligencja w edukacji

Opis szkolenia:

Jest to obszar, który rewolucjonizuje proces uczenia się i nauczania, wykorzystując zaawansowane technologie i algorytmy do poprawy jakości edukacji. SI umożliwia personalizację, analizę danych, automatyzację, prognozowanie wyników, wizualizację danych, rozwijanie umiejętności miękkich i uczenie się od maszyn. To połączenie wiedzy i technologii, które kształtuje przyszłość edukacji, czyniąc ją bardziej dostosowaną i efektywną.

Program szkolenia:

 1. Tworzenie konta
 2. Definiowanie „osobowości”
 3. Interfejs
 1. Dobre praktyki
 2. Przykładowe zapytania
 3. Szablony promptów
 1. Generowanie grafik
 2. Praca z tekstem
 3. Media społecznościowe
 1. Realizacja konspektów
 2. Realizacja zadań
Skip to content