Kategoria CZAS NA KOBIETY – kompleksowa aktywizacja biernych zawodowo kobiet

Rozpoczynamy realizację pierwszych zajęć w ramach projektu „CZAS NA KOBIETY -kompleksowa aktywizacja biernych zawodowo kobiet”

Ruszyły pierwsze zajęcia w projekcie „CZAS NA KOBIETY -kompleksowa aktywizacja biernych zawodowo kobiet.” Uczestniczki wzięły udział w początkowej formie wsparcia, a mianowicie w opracowywaniu Indywidualnego Planu Działania (IPD). Indywidualny Plan Działania to kluczowy element naszego projektu, mający na celu kompleksowe i indywidualne podejście do potrzeb każdej uczestniczki. Dzięki IPD będziemy mogli precyzyjnie zidentyfikować mocne strony, umiejętności oraz obszary do rozwoju, co umożliwi nam skuteczne zaplanowanie dalszych kroków do kompleksowej aktywizacji.
Skip to content