Projekty

Jesteśmy organizacją zaangażowaną w dynamiczną realizację projektów szkoleniowych, które są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.
Nasze działania ukierunkowane są na tworzenie mostów łączących potrzeby współczesnego rynku pracy z potencjałem jednostek, stawiając na rozwój kompetencji i umiejętności niezbędnych w dzisiejszym zmiennym środowisku zawodowym.

Nasze Cele:

Rozwój Kompetencji zgodnie z Realiami Rynku Pracy
W Fundacji „POMOST” priorytetem jest tworzenie projektów szkoleniowych odpowiedzialnych za rozwój umiejętności, które są aktualnie poszukiwane na rynku pracy. Przeprowadzamy systematyczne analizy branżowe, identyfikując obszary, w których istnieje największe zapotrzebowanie na nowe kwalifikacje.
Zaawansowane Metody Szkoleniowe
Dążymy do innowacyjności w naszych programach szkoleniowych, korzystając z zaawansowanych metod edukacyjnych. Zapewniamy uczestnikom nie tylko teoretyczną wiedzę, ale również praktyczne doświadczenia oraz dostęp do najnowszych narzędzi i technologii.
Partnerstwa z Biznesem
Współpracujemy z przedsiębiorstwami, by nasze szkolenia były w pełni dostosowane do oczekiwań pracodawców. Naszym celem jest zapewnienie uczestnikom praktycznych umiejętności, które są cenione na rynku pracy, dlatego aktywnie uczestniczymy w dialogu z przedstawicielami biznesu.
Wsparcie Kariery
Nie kończymy swojej roli po zakończeniu szkolenia. Zapewniamy ciągłe wsparcie w procesie rozwoju kariery, pomagając absolwentom w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia zgodnego z ich nowymi umiejętnościami. Dążymy do tego, aby nasze projekty były skokiem startowym do udanej ścieżki zawodowe.
Previous slide
Next slide

Fundacja Wsparcia i Rozwoju „POMOST” nie tylko oferuje projekty szkoleniowe, ale również tworzy otwartą społeczność dedykowaną rozwojowi zawodowemu. Pragniemy zachęcić Cię do wzięcia udziału w naszych inicjatywach i dołączenia do dynamicznego środowiska, które dba o Twoją karierę.

Dołączając do naszej społeczności, nie tylko inwestujesz w swój rozwój zawodowy, ale także stajesz się częścią grupy ludzi z pasją do tworzenia lepszej przyszłości zawodowej dla siebie i innych. Wspólnie budujemy solidne fundamenty dla Twojej ścieżki zawodowej, gwarantując wsparcie na każdym etapie rozwoju.

Zostań Częścią Fundacji „POMOST” i Odkryj Nowe Możliwości Zawodowe!

Dołącz do nas już dziś, aby rozpocząć fascynującą podróż rozwoju zawodowego. Fundacja „POMOST” – Twoje partnerskie wsparcie na drodze do sukcesu zawodowego!

Aktualne Projekty:

Kompetencje cyfrowe POMOSTem dla rynku pracy
Niniejszy projekt umożliwi zdobycie kompetencji/kwalifikacji podstawowych cyfrowych przez osoby dorosłe pracujące, zamieszkujące lub przebywające na terenie subregionu chełmsko-zamojskiego woj. lubelskiego, tj. powiatów: Chełm, Zamość, ziemski chełmski, ziemski zamojski, hrubieszowski, biłgorajski, tomaszewski, krasnostawski. Uczestnicy zrealizują wsparcie odpowiadające ich potrzebom i problemom, zidentyfikowane dzięki diagnozie przeprowadzonej przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Dzięki realizacji niniejszego projektu zwiększy się liczba osób, posiadających podstawowe kompetencje/kwalifikacje cyfrowe, a więc nastąpi również wzrost upowszechnienia technologii informacyjno-komunikacyjnych wśród osób dorosłych.
Strona projektu
Utworzenie platformy do przeprowadzania IPD oraz doposażenie fundacji POMOST w sprzęt realizacyjny
W ramach projektu planuje się utworzenie platformy, która w relatywnie szybki sposób będzie umożliwiała przeprowadzenie IPD wraz z opracowaniem CV, dla osoby objętej wsparciem. Na platformie zostaną zaimplementowane narzędzia temu służące wraz z informacją o średnim czasie niezbędnym do jego wykorzystania. Poza standardowym formularzem niezbędnym do wykonania IPD na platformie znajdzie się 7 dodatkowych narzędzi umożliwiających przeprowadzenie profesjonalnego IPD.Dodatkowo osoba objęta wsparciem uzupełni formularz zbierający podstawowe dane uczestnika w celu jednoczesnego opracowania dla niego profesjonalnego CV, które będzie dostępne na koncie (będzie również możliwość edycji).
Strona projektu
CZAS NA KOBIETY - KOMPLEKSOWA AKTYWIZACJA BIERNYCH ZAWODOWO KOBIET
Głównym celem projektu realizowanego w okresie od 01.04.2024 r. do 28.02.2025 r. jest podniesienie zdolności do zatrudnienia przez 60 kobiet, biernych zawodowo, w wieku produkcyjnym, w szczególności biernych zawodowo kobiet w wykształceniem ISCED 3 i niższym oraz w wieku do lat 30 (30 Uczestniczek Projektu), które zamieszkują rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego tereny Regionu Mazowieckiego Regionalnego, w tym w 100% są to osoby zamieszkujące obszary gmin zagrożonych trwałą marginalizacją i miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Kompleksowe wsparcie dostosowane do potrzeb na podstawie Diagnozy, realizowane w oparciu o stworzony indywidualnie dla każdej uczestniczki IPD. Stopień w jakim cel projektu zostanie wykonany (mierzalność celu) określą wskaźniki rezultatu oraz produktu.
Strona projektu
Previous slide
Next slide

Dołącz do Nas:

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w naszych projektach lub chciałbyś uzyskać więcej informacji o działalności Fundacji „POMOST”, skontaktuj się z nami.
Jesteśmy przekonani, że inwestycja w rozwój kompetencji to klucz do sukcesu zawodowego.
Przyłącz się do naszej społeczności, twórzmy razem mosty ku nowym możliwościom!

Fundacja Wsparcia i Rozwoju „POMOST” – Razem tworzymy przyszłość!

Skip to content