Kolejny etap realizacji projektu „Kompetencje cyfrowe POMOSTem dla rynku pracy”

Informujemy, że uczestnicy projektu „Kompetencje cyfrowe POMOSTem dla rynku pracy” z Chełma w najbliższym czasie będą rozpoczynać II i III Etap Diagnozy umiejętności (Zadanie 1). Diagnoza umiejętności składa się z 3 etapów, ale w ramach zadania zostaną przeprowadzone 2 etapy: etap II i etap III.

Etap II – będzie służył zbadaniu umiejętności podstawowych i potrzeb osób, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie (uwzględniając kompetencje społeczne, czynniki motywujące i ewentualne bariery udziału w projekcie); Zostanie przeprowadzona ocena, w ramach której wykorzystane zostanie „Europejskie narzędzie do oceny poziomu kompetencji cyfrowych”). Jest to ogólnodostępny test, który weryfikuje poziom posiadanych umiejętności cyfrowych dostępny pod linkiem:  Digitalskills

Ponadto zostanie także wykorzystany model Bilansu Kompetencji. Będzie się on składał z 3 etapów:

  • Etap wstępny: rejestracja uczestnika oraz rozmowa doradczo-rekrutacyjna,
  • Etap badawczy: czyli identyfikowanie i dokumentowanie kompetencji za pomocą:
    – wywiadu biograficznego
    – wywiadu behawioralnego,
  • Etap podsumowujący: czyli omówienie rezultatów i przekazanie finalnych dokumentów

Ww. narzędzia zostaną wykorzystane w celu określenia posiadanych przez UP umiejętności i potrzeb w zakresie ich poprawy.

Etap III – służący opracowaniu planu dalszych działań. Podczas tego etapu nastąpi określenie dopasowanej i elastycznej oferty uczenia się, zgodnej z wynikami oceny umiejętności.

Ponadto osoby z grupy V po zakończonym szkoleniu DigComp – mieli możliwość podejścia do egzaminu ECCC DigComp w każdym z 3 obszarów kompetencji, w których UP realizowali szkolenie. Pozytywne zaliczenie egzaminu skutkować będzie wydaniem UP Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Cyfrowych ECCC DigComp.

Skip to content