Szkolenia cyfrowe DigComp w ramach projektu „Kompetencje cyfrowe POMOSTem dla rynku pracy”

Informujemy, że uczestnicy projektu „Kompetencje cyfrowe POMOSTem dla rynku pracy” z Chełma i Zamościa w najbliższym czasie będą rozpoczynać szkolenia cyfrowe DigComp (Zadanie 2.). W ramach zadania 2 zostanie przeprowadzone szkolenie cyfrowe DIGCOMP i wykorzystany zostanie standard kompetencji cyfrowych na podstawie aktualnej na dzień ogłoszenia naboru wersji ramy „DigComp” (aktualnie DigComp 2.2).

Każdy z UP odbędzie szkolenie w ramach 3 spośród 5 obszarów kompetencji:

  1. Informacja i dane;
  2. Komunikacja i współpraca;
  3. Tworzenie treści cyfrowych;
  4. Bezpieczeństwo;
  5. Rozwiązywanie problemów.

Obszary kompetencji, w ramach których szkolenie zrealizuje dany UP zostaną określone na etapie  diagnozy.

Skip to content