Rozpoczynamy realizację pierwszych zajęć w ramach projektu „CZAS NA KOBIETY -kompleksowa aktywizacja biernych zawodowo kobiet"

Ruszyły pierwsze zajęcia w projekcie „CZAS NA KOBIETY -kompleksowa aktywizacja biernych zawodowo kobiet.” Uczestniczki wzięły udział w początkowej formie wsparcia, a mianowicie w opracowywaniu Indywidualnego Planu Działania (IPD).

Indywidualny Plan Działania to kluczowy element naszego projektu, mający na celu kompleksowe i indywidualne podejście do potrzeb każdej uczestniczki. Dzięki IPD będziemy mogli precyzyjnie zidentyfikować mocne strony, umiejętności oraz obszary do rozwoju, co umożliwi nam skuteczne zaplanowanie dalszych kroków do kompleksowej aktywizacji.

W ramach opracowywania IPD, uczestniczki będą mogły liczyć na:

  • Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym
  • Analizę dotychczasowego doświadczenia zawodowego i kompetencji
  • Wytyczenie celów zawodowych oraz ścieżki kariery
  • Identyfikację szkoleń, które mogą pomóc w osiągnięciu wyznaczonych celów

Jesteśmy pewni, że stworzenie Indywidualnego Planu Działania jest kluczowym i istotnym pierwszym etapem w budowaniu trwałej i zadowalającej kariery. Trzymamy kciuki za nasze uczestniczki i cieszymy się na myśl o ich przyszłych sukcesach!

Zapraszamy do śledzenia kolejnych etapów naszego projektu!

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Skip to content