Utworzenie platformy do przeprowadzania IPD

oraz doposażenie fundacji pomost w sprzęt realizacyjny

Utworzenie platformy do przeprowadzania IPD
oraz doposażenie fundacji pomost w sprzęt realizacyjny

Realizator projektu: Fundacja Wsparcia i Rozwoju „POMOST”
Okres realizacji projektu: od 15.01.2024 r. do 15.06.2024 r.
Obszar realizacji projektu: terytorium Rzeczypospolitej Polski 

Przyznane środki: 100 000,00 PLN

Cel projektu

W ramach projektu planuje się utworzenie platformy, która w relatywnie szybki sposób będzie umożliwiała przeprowadzenie IPD wraz z opracowaniem CV, dla osoby objętej wsparciem. Na platformie zostaną zaimplementowane narzędzia temu służące wraz z informacją o średnim czasie niezbędnym do jego wykorzystania. Poza standardowym formularzem niezbędnym do wykonania IPD na platformie znajdzie się 7 dodatkowych narzędzi umożliwiających przeprowadzenie profesjonalnego IPD. Dodatkowo osoba objęta wsparciem uzupełni formularz zbierający podstawowe dane uczestnika w celu jednoczesnego opracowania dla niego profesjonalnego CV, które będzie dostępne na koncie (będzie również możliwość edycji). Dzięki platformie, po pierwszym kontakcie doradca będzie mógł wybrać narzędzia do przeprowadzenia IPD, od razu uzyska informacje o prognozowanym czasie jaki będzie trzeba poświęcić na zdiagnozowanie potrzeb i opracowanie CV. Dzięki mobilności platformy (dostęp może być zdalny, potrzeba będzie tylko stabilnego łącza internetowego) klient będzie mógł sam uzupełnić część informacji i wypełnić wybrane testy (także w miejscu wskazanym przez Wnioskodawcę – możliwość udostępnienia wnioskowanych komputerów niezbędnych do uzupełnienia danych). Dodatkowo w przypadku braku możliwości dojazdu (choroba klienta, choroba zależnego członka rodziny, brak środków komunikacji, brak środków na pokrycie należności za komunikację) do miejsca wsparcia, pracownik fundacji będzie mógł skontaktować się z uczestnikiem i według standardowych narzędzi dążyć do jego aktywizacji i wspierać go poprzez wywiad telefoniczny, czy wspólną zdalną pracę.

Rezultaty: 

  1. Powstanie platformy do elektronicznej diagnozy i tworzenia IPD (w tym narzędzie wewnętrzne tj. test osobowości, narzędzia doradztwa zawodowego do diagnozy;
  2. Wdrożenie platformy w codziennej pracy psychologów / doradców / pośredników;
  3. Komercyjne upowszechnienie infrastruktury informatycznej w zakresie innowacyjnej platformy dla firm/instytucji/osób zajmujących się tworzeniem IPD;

Platforma będzie wykorzystywana po zakończeniu projektu jako stałe i codzienne narzędzie pracy osób zaangażowanych w proces reintegracji społeczno zawodowej. Wnioskodawca zakłada jej rozbudowę i rozwój o kolejne elementy tj. Rozwój sztucznej inteligencji oraz inteligentne dopasowanie kandydatów do pracy z wymaganiami i ofertami pracy pracodawców, co wymaga większych nakładów finansowych.

Działania

Stworzenie cyfrowej platformy do tworzenia IPD

Celem zadania jest stworzenie i wdrożenie wewnętrzne innowacyjnej platformy do tworzenia IPD zawierającej opcje uzupełniania informacji na temat klienta (doświadczenia zawodowego, umiejętności, przebytej ścieżki edukacyjnej), test psychometryczny oraz inne narzędzia wspomagające w procesie diagnozowania klientów.

Aktualności

Skip to content