Elektroniczna Karta Opieki

Elektroniczna Karta Opieki (EKO) to oprogramowanie wspomagające zarządzanie i codzienne funkcjonowanie Domów Opieki Społecznej.
Zapraszamy do zapoznanie się z poniższą funkcjonalnością.

p2

Nasze oprogramowanie działa w środowisku chmurowym

Dzięki czemu nie jest wymagane utrzymywanie własnego serwera oraz ponoszenie kosztów związanych z jego administrowaniem. Dostęp do wszystkich opisanych poniżej modułów zapewniony jest również za pośrednictwem dedykowanej aplikacji przeznaczonej dla urządzeń mobilnych (tablety, smartfony). 

WYWIAD

Moduł „WYWIAD” służy zebraniu i uporządkowaniu informacji o nowym mieszkańcu, podczas jego przyjmowania na stały pobyt do DPS’u. Do systemu zapisywane są wówczas informacje o stanie zdrowia:

– konieczności stałego przyjmowania konkretnych lekarstw,
– zaplanowanych cyklicznych wizytach lekarskich,
– umówionych wizytach specjalistycznych,
– schorzeniach wraz z ich opisem i niezbędnymi parametrami (powiązanie z wcześniej wprowadzonymi danymi, tj. leki, wizyty lekarskie).

REHABILITACJA

Moduł „REHABILITACJA” umożliwia stworzenie planu rehabilitacyjnego, indywidualnie dla każdego mieszkańca.

Z zadaną częstotliwością (dzień-tydzień-miesiąc-kwartał) określa się czynności oraz ich parametry np. masaż klasyczny (parametr – czas trwania). Rehabilitacja korzysta ze wspólnie zdefiniowanych słowników, które można rozszerzać o czynności własne.

Słowniki zawierają ogólną klasyfikację pojęć związanych z rehabilitacją, np.: rehabilitacja fizyczna/psychiczna/społeczna, jak również dają możliwość bardziej szczegółowego definiowania kategorii, np.: kinezyterapia/fizykoterapia/masaż/techniki specjalne.

PIELĘGNACJA

Moduł „PIELĘGNACJA” umożliwia stworzenie planu pielęgnacyjnego z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb mieszkańca.

Z zadaną częstotliwością (dzień-tydzień-miesiąc-kwartał) określa się czynności oraz ich parametry np. inhalacje wraz z substancją, oklepywanie wraz z miejscami naniesione na mięśniową mapę ciała, itd.

Moduł Pielęgnacja również korzysta ze słowników na takiej samej zasadzie jak w przypadku Modułu Rehabilitacja.

ZLECENIA

Moduł „ZLECENIA” widoczny jest jako pierwszy po zalogowaniu do systemu. Pracownicy rozpoczynając pracę z systemem powiadomieni zostają o konieczności wykonania określonej czynności wraz z przypisaną kategorią (np.: Rehabilitacja) w odniesieniu do każdego mieszkańca, który w danym dniu ma zaplanowane jakiekolwiek zdarzenie (rehabilitacja/pielęgnacja/wizyta lekarska/inne). Mieszkańcy identyfikowani są na liście zleceń poprzez zdjęcie, imię i nazwisko, wiek, miejsce przebywania (budynek, piętro, pokój). Pracownicy samodzielnie oznaczają na liście pozycje, za których wykonanie stają się odpowiedzialni. Czynności, które w zadanym czasie nie zostaną przypisane do pracowników, zostają zgłoszone do zwierzchnika, który ma możliwość ich odgórnego przypisania. Uprawnione osoby mogą również definiować wykluczenia związane z aspektami społecznymi – jeżeli np. mieszkaniec nie akceptuje danego pracownika, wówczas w systemie można zastrzec, aby ten pracownik nie miał możliwości przyjęcia i obsługi zlecenia dotyczącego tego mieszkańca.

KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA

Moduł „KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA” został wdrożony w wyniku wprowadzenia stanu pandemii COVID-19.

Moduł umożliwia udostępnianie wybranych informacji o mieszkańcu poza główny system. Odbiorcami komunikatów są upoważnieni bliscy Mieszkańca, którzy przy pomocy swoich telefonów i dedykowanej aplikacji mogą odczytać bieżące informacje na temat m.in. stanu zdrowia, planowanych zabiegów, listy przyjmowanych leków.

Zakres dostępnych informacji może być ustalony indywidualnie dla każdego Mieszkańca.

p8

LICENCJA

Dostęp do systemu w pełnej funkcjonalności obejmującej opisane powyżej moduły dla pojedynczego użytkownika to koszt 90 zł brutto/miesiąc. W tej cenie zapewnione jest dla instytucji/firmy – 500 GB miejsca na przechowywanie dokumentów oraz pakiet 3 e-porad na miesiąc dla każdego użytkownika.

p9

WIĘCEJ INFORMACJI

W przypadku pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Zachęcamy do kontaktu.

Skip to content